Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Mozilla Thunderbird: história a logo

Stručná história

Samostatný poštový program, ktorý dnes poznáme pod názvom Thunderbird, pôvodne vzišiel z poštovej aplikácie Mozilla mail ako projekt odčlenenia e-mailového klienta z balíka Mozilla. Projekt vznikol pod kódovým označením Minotaur krátko po spustení projektu webového prehliadača Firefox, ktorý sa vtedy uvádzal pod kódovým označením Phoenix. Projekt poštovej aplikácie nezaznamenal väčší ohlas, ale s úspechom Mozilla Firefoxu sa dostavila potreba pridať k prehliadaču aj poštového klienta a práce na projekte Minotaur boli oživené pod novým názvom Thunderbird. Názov dostal podľa mytologického vtáka, ktorý bol podľa indiánskych mýtov nositeľom dobrých správ a jeho podobu asi poznáte z indiánskych totemov.
Verzia 0.1 bola vydaná v júli 2003. O masovom využití e-mailového klienta Thunderbird sa dá hovoriť až od verzie 1.5. Najnovšia rada programu (2.0) priniesla do klienta opäť viaceré zmeny. Ostatným míľnikom histórie Thunderbirdu bolo dňa 12. júla 2007 dosiahnutie počtu 50 miliónov prevzatí programu od vydania verzie 1.0. Koncom júla 2007 však Mozilla spustila debatu o budúcnosti poštového klienta s cieľom vyňať tento projekt zo svojich aktivít a zamerať sa len na prehliadač Firefox. V druhej polovici septembra 2007 táto debata vyústila do spustenia novej iniciatívy týkajúcej sa pošty a komunikácie, ktorej súčasťou je aj vytvorenie novej dcérskej organizácie, ktorá sa bude Thunderbirdu odteraz venovať.

Úvodná stránka Thunderbirdu 0.1:

Thunderbird 0.1

Úvodná stránka Thunderbirdu 2.0.0.6:

Thunderbird 2.0.0.6

Logo

Pôvodné logo Thunderbirdu bolo len modifikáciou loga programu Firebird (predchodca Firefoxu). Logo bolo vlastne identické, až na zmenu farby z červenej na modrú. V roku 2004 bolo spolu so zmenou vizuálnej identity Firefoxu vytvorené nové, profesionálnejšie logo. Aj na jeho realizácii pracoval Jon Hicks. Náčrty návrhov loga nájdete na jeho webovej stránke.

Logo ThunderbirdZdroj: Wikipedia

Zdroje

Wikipedia o histórii Thunderbirdu
Jon Hicks o vytváraní loga