Fórum Mozilla.sk

Uložisko pošty na USB
(15) od Ferik
so, 24.06.2017 19:43

Predvolený prehliadač.
(5) od ab021
ne, 18.06.2017 15:49

Chybná tlač e-mailov po aktualizacii na 52.1.1 win64x
(10) od Roman64
št, 08.06.2017 05:51

OS Sierra - problem pro odosielani emailov
(3) od Ansambl
st, 07.06.2017 13:49

Počet príspevkov: 32379

Pridajte sa aj vy! »


Krátko z Twittera

Ďalšie správy »
Napísali o Mozille

bleepingcomputer.com: It Took Mozilla 22 Hours to Patch a Firefox Vulnerability Discovered at Pwn2Own
Mozilla engineers released Firefox 52.0.1 to patch a security flaw that came to light last Friday, in the Pwn2Own 2017 hacking contest. All in all, it took Mozilla engineers only 22 hours from the time the bug was used during the competition, on Friday, March 17, and to when Mozilla published Firefox 52.0.1.

Zive.sk: Prichádza Firefox 52, predznamenáva koniec starých časov
Organizácia Mozilla odštartovala proces aktualizácie svojho internetového prehliadača Firefox na aktuálnu verziu 52. Noviniek je tentoraz viac, pričom niektoré z nich takpovediac znamenajú „koniec starých časov“. Ide najmä o podporu starších platforiem a riešení.

Zive.sk: Mozilla zhltla Pocket, nové experimenty pre Firefox
Organizácia Mozilla na sklonku uplynulého mesiaca oznámila, že odkupuje tvorcu Pocket (Read It Later), ktorý tak celkom prejde pod jej krídla.


Ďalšie články »

Globálna schránka prijatej pošty

Túto funkciu má Thunderbird dostupnú od verzie 0.8. Umožňuje vám prijímať poštu z viacerých účtov POP do jednej schránky v lokálnych priečinkoch. Môžete si vybrať, či chcete do globálnej schránky doručovať zo všetkých, alebo iba niektorých účtov POP, tak ako chcete. Každý účet, ktorý nepoužíva globálnu schránku, bude mať svoju skupinu priečinkov, vrátane priečinka prijatej pošty, a budú zobrazené v paneli priečinkov. Účty, ktoré používajú globálnu schránku, nebudú mať tieto priečinky zobrazené, namiesto toho sa použije skupina v Lokálnych priečinkoch.

Vytvorenie nového účtu

Keď v Thunderbirde vytvárate nový účet POP, sprievodca sa vás spýta, či s ním chcete použiť globálnu schránku. Ak áno, ubezpečte sa, že políčko tejto možnosti je označené. Ak globálnu schránku s týmto účtom použiť nechcete, políčko musí byť prázdne.

Sprievodca vytvorením účtu

Zmena nastavenia pre už existujúci účet

Na zabezpečenie doručovania pošty do globálnej schránky sú potrebné tri jednoduché kroky:

Zmeňte cieľový priečinok

V ponuke vyberte položku Nástroje -> Nastavenie účtov -> Nastavenie servera, kliknite na tlačidlo Pokročilé… a prepnite nastavenie na globálny priečinok, resp. do schránky prijatej pošty lokálnych priečinkov.

Nastavenie účtu

Dôležité. Ak sú v priečinkoch tohto účtu už nejaké správy, mali by ste ich skopírovať alebo premiestniť do lokálnych priečinkov ešte predtým ako začnete používať účet s globálnou schránkou. Ak správy nepremiestnite a globálnu schránku budete používať, tento účet sa už nezobrazí v paneli priečinkov a vy nebudete môcť pristupovať k správam, pokiaľ neodstránite nastavenie globálneho priečinka pre tento účet.

Ak chcete vypnúť používanie globálneho priečinka, vyberte buď položku Doručená pošta pre tento účet alebo Doručená pošta pre iný účet a kliknite na tlačidlo OK.

Skontrolujte nastavenia iných priečinkov a filtrov

Po tom, čo ste zmenili nastavenia účtu určujúce, ktorá schránka sa má použiť, pozrite ešte, či netreba zmeniť jedno z nasledujúceho:

  • V ponuke vyberte položku Nástroje -> Nastavenie účtov… -> názov účtu -> Kópie & priečinky a pozrite na cieľové priečinky odoslanej pošty, návrhov a šablón. Uistite sa, že správy budú ukladané do vami vybraných priečinkov.
  • Ak používate na účte filtrovanie nevyžiadanej pošty, v ponuke vyberte položku Nástroje -> Nastavenie rozpoznávania nevyžiadanej pošty a skontrolujte, či priečinok vybraný na presun nevyžiadanej pošty je ten, ktorý chcete používať.
  • Ak ste nastavili nejaké filtre, vyberte položku Nástroje -> Filtre správ a uistite sa, či pracujú správne aj s vašou novou konfiguráciou schránky pricháduajúcej pošty. Mimoriadne dôležité je to vtedy, ak meníte účet – aby začal používať globálnu schránku. Ak ste nastavili filtre, ktoré triedia správy do priečinkov tohto účtu, mali by ste vypnúť/vymazať tieto filtre alebo zmeniť ich cieľové priečinky.

Ukončite a reštartujte Thunderbird

Dôležité. Thunderbird treba ukončiť a znova spustiť predtým, ako bude stiahnutá pošta do jedného z účtov, ktorých nastavenie globálnej schránky ste zmenili. Ak tento krok neurobíte, správy by sa mohli sťahovať do svojich pôvodných umiestnení (teda nie do globálnej schránky, ale do svojich individuálnych schránok prijatej pošty).

Ďalšie informácie

  • Účty používajúce globálnu schránku doručenej pošty sú niekedy nazývané „nepriame“ účty. Je možné vytvoriť nepriame účty, ktoré nepoužívajú lokálne priečinky na globálnu schránku. Ak máte napríklad tri účty Gmail, môžete dva z nich nastaviť tak, aby ukladali poštu spolu s ďalším účtom Gmail, ale mimo lokálnych priečinkov. Spravíte to tak, ako v hore uvedenom prípade pre nastavenie cieľovej schránky, ale namiesto globálneho priečinka doručenej pošty vyberte možnosť Doručená pošta pre iný účet a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušný účet.
  • Pre nepriame účty: ak v ponuke vyberiete položku Nástroje -> Nastavenie účtov… -> názov účtu -> Nastavenie servera, uvidíte, že pole Lokálny priečinok neukazuje na skutočné umiestnenie vo vašom profile, kde sa ukladá pošta. Toto je normálne a potrebné, pretože niektoré súbory sa pre každý nepriamy účet musia ukladať oddelene od spoločných súborov pošty. (Napríklad každý účet POP3 má svoj samostatný súbor nazvaný „popstate.dat“, ktorý zaznamenáva, ktoré správy boli prijaté zo servera. Filtre správ, špecifické pre každý účet, sú tiež uložené v samostatnom priečinku pre každý účet.)