Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Kniha Mozilly

Kniha Mozilly je známe veľkonočné vajíčko (easter egg), ktoré možno nájsť vo webových prehliadačoch spojených s Mozillou. Vysvetlenie pre tých, čo doteraz o veľkonočných vajíčkach v počítačových programoch nepočuli – ide o skrytú funkciu, vlastnosť alebo oznámenie, ktoré sa prejavia až po zadaní presne stanoveného príkazu. Tento nie je nikde v oficiálnej dokumentácii opísaný. Je to aj spôsob, ako vložiť do produktu určitú formu individuálneho podpisu. Veľkonočným vajíčkom je takáto vlastnosť nazvaná s odkazom na tradíciu v západných krajinách, kedy sa na Veľkú noc hľadajú ukryté vajíčka.

Veľkonočné vajíčko veršov z Knihy Mozilla možno nájsť vo Firefoxe, Mozilla Suite, SeaMonkey, Flocku, Netscape, CamineEpiphany po zadaní adresy about:mozilla do panela s adresou a potvrdením tlačidlom Enter. Zobrazí sa stránka s hnedým pozadím a bielym textom, o ktorom sa v tomto článku dočítate ďalej a uvidíte ho aj na obrázkoch. Všetky citáty z knihy Mozilly možno vidieť na webovej stránke Mozilla.org.

Vznik knihy Mozilly

Aj keď neznalému čitateľovi sa zdajú citáty z knihy Mozilly veľmi dôveryhodné a možno dokonca začne po tejto knihe pátrať, v skutočnosti neexistuje žiadna kniha s týmto názvom. Citácie skryté vo webových prehliadačoch Mozilla však tento dojem vyvolávajú, podobne ako citáty z Biblie.

Existujú tri rôzne oficiálne verše z Knihy Mozilly (to znamená také, ktoré sa nachádzali v oficiálnych vydaniach), ale na webe možno nájsť aj rôzne iné neoficiálne verše. Všetky tri oficiálne verše vyzerajú ako skutočné citáty zo skutočnej knihy a čísla odkazujú na dôležité dátumy v histórii Netscape a Mozilly.

Názvy a logá

Názov Mozilla je odvodený od zelenej jašterice, čo bol maskot spoločnosti Netscape. Ide vlastne o kódové označenie prehliadača Netscape Navigator, ktoré vzniklo skrátením spojenia Mosaic Killer (Mosaic bol vtedy populárny prehliadač, ktorý chcel Netscape poraziť) a odkazom na bájne zviera Godzilla.
Maskot NetscapeVšetky tri verše z Knihy Mozilly odkazujú na hrôzostrašné zviera. V období vzniku Mozilly mala spoločnosť Netscape Communications za maskota zelenú jaštericu s výzorom draka sršiaceho oheň, známeho pod menom Mozilla.Maskot Mozilly Z toho možno vyvodiť domnienku, že zvieraťom z citátov Knihy Mozilly je práve oheň sršiaca jašterica, čo môžeme považovať za metaforu (alebo zosobnenie) spoločnosti Netscape. Organizácia Mozilla používa ako svojho maskota červeného draka.

Verše Knihy Mozilly

Zatiaľ čo časť výzoru Knihy Mozilly navonok vyzerá mysteriózne, vysvetlenie veršov z Knihy Mozilly vychádza zo znalostí histórie Netscape a Mozilla. Okrem toho zdrojový kód HTML stránky Knihy Mozilly na Mozilla.org obsahuje komentáre ku každému z týchto troch veršov. Tieto komentáre napísal Valerio Capello v máji 2004 a na stránku Mozilla Foundation boli pridané Nicholasom Beboutom v októbri toho istého roka. Capello ani Bebout nie sú riadení jadrom organizácie Mozilla, a nie je známe, že by Capellove vysvetlenie podliehalo schváleniu manažmentom nadácie Mozilla.

Pre zaujímavosť – v niektorých verziách prehliadača Microsoft Internet Explorer sa po zadaní adresy about:mozilla objaví prázdna stránka s modrým pozadím, čo niektorí vysvetľujú ako modrú obrazovku smrti.

Vo verziách pred Netscape 1.1 adresa about:mozilla otvorila text Mozilla rules!

Kniha Mozilly, 12:10

Kniha Mozilly sa po prvýkrát objavila v prehliadači Netscape 1.1 (vydanom v roku 1995) a možno ju nájsť vo všetkých následných verziách 1.x, 2.x, 3.x a 4.x. Zobrazovala toto proroctvo:

Kniha Mozilly, 12:10

A zviera vystúpi na povrch obklopené rozvírenými mrakmi pomsty. Dom s neveriacimi bude vyhladený a oni budú spálení do zeme. Ich tagy budú blikať do konca sveta.

Číslo kapitoly a verša 12:10 odkazuje na dátum 10. december 1994, deň vydania prehliadača Netscape Navigator 1.0.
Oficiálna stránka Knihy Mozilly obsahuje v zdrojovom kóde HTML toto vysvetlenie:

10. decembra 1994: Bol vydaný Netscape Navigator 1.0.
Tento verš oznamuje narodenie zvieraťa (Netscape) a varuje autorov zlého kódu (až do verzie Netscape 3 pri prezeraní zdrojového kódu HTML v internom prehliadači zlé tagy blikali).

“Zviera” je metafora pre Netscape. Tresty ohrozujúce neveriacich (používateľov iných prehliadačov ako Netscape) sú tradične biblické. Zvláštne znie poznámka o blikajúcich tagoch (značkách, menovkách). Pravdepodobne je to odkaz na to, že neplatné tagy v zdrojovom kóde HTML pri prezeraní interným editorom Netscape blikali, alebo ide o narážku na kontroverzný prvok HTML zavedený Netscapom (tag -blink-).

Kniha Mozilly, 3:31

10. mája 1998 Jamie “JWZ” Zawinski zmenil verš Knihy Mozilly na odkaz na fakt, že Netscape vydal svoj kód ako otvorený (open source) a odštartoval tak projekt Mozilla. Tento verš bol obsiahnutý vo všetkých vydaniach Mozilly až do verzie vydanej v októbri 1998, kedy bola prepísaná väčšina kódu Mozilly a veľkonočné vajíčko zmizlo. 5. februára 2000 Ben Goodger skopíroval verš Knihy Mozilly do nového kódu programu. Verš bol potom obsiahnutý vo všetkých ďalších vydaniach Mozilly (až do uvedenia verša 7:15) a v Netscape 6 až 7.1.

Kniha Mozilly, 3:31

A zviera postaví légiu. Počet jej členov narastie až na tisíce tisícov. Zem bude pokrývať hluk miliónov klávesníc až do veľkej búrky, ktorá pokryje zem, a stúpenci mamonu sa budú triasť strachom.

Číslo kapitoly a verša 3:31 odkazuje na dátum 31. marec 1998, kedy Netscape vydal svoj zdrojový kód.
Oficiálna stránka Knihy Mozilly obsahuje v zdrojovom kóde HTML toto vysvetlenie:

31. marca 1998: Bol vydaný zdrojový kód Netscape Navigatora.
Zdrojový kód je k dispozícii légii zloženej z tisícov vývojárov open source komunity, ktorí budú bojovať proti stúpencom mamonu (tí, čo sa naháňajú za bohatstvom – zosobnenie prehliadača Microsoft Internet Explorer a jeho výrobcu).

“Zviera” opäť predstavuje Netscape. Text pravdepodobne odkazuje na nádeje Netscape, že otvorením svojho zdrojového kódu môže pritiahnuť “légiu” vývojárov z celého sveta, ktorí pomôžu softvér vylepšiť (hluk miliónov klávesníc). Niektorí sa domnievajú, že mamon odkazuje na spoločnosť Microsoft, ktorej prehliadač Internet Explorer bol hlavným konkurentom. Slovo mamon sa v rozličných semitských jazykoch vzťahuje na peniaze a bohatstvo. Objavuje sa v anglických prekladoch Biblie, a niekedy sa používa ako meno démona lakomosti. “Edícia Červený list” je možno odkaz na rovnako nazvané vydania Biblie, v ktorých sú poznámky Ježiša napísané červeným atramentom. Možno ide o odkaz na fakt, že 31. marec 1998 bol pre projekt Mozilla významným dňom (aké sa zapisujú do kalendára červeným písmom).

Kniha Mozilly, 7:15

Ďalšiu časť Knihy Mozilly napísal Neil Deakin. Nachádza sa vo všetkých verziách Mozilly vydaných od septembra 2003 (Mozilla 1.5 a novšie), všetkých verziách Firefoxu a Camina, vo webovom prehliadači Epiphany (verzia 1.8.0), vo všetkých verziách Netscape 7.2 a novších (okrem niektorých prototypových vydaní Netscape Browsera), vo Flocku a v SeaMonkey.

Kniha Mozilly, 7:15

A tak nakoniec zviera padlo a neveriaci sa radovali. Ale nič nebolo stratené, lebo z popola povstal veľký vták. Vták sa zahľadel dole na neveriacich a zoslal na nich oheň a búrku. A tak bolo zviera znovuzrodené so svojou obnovenou silou a stúpenci mamonu sa plazili hrôzou.

Číslo kapitoly a verša odkazuje na dátum 15. júl 2003. Je to deň, kedy America Online zavrela svoju divíziu prehliadača Netscape a vznikla Mozilla Foundation.
Oficiálna stránka Knihy Mozilly obsahuje v zdrojovom kóde HTML toto vysvetlenie:

15. júla 2003: AOL zavrela svoju divíziu Netscape a bola vytvorená nadácia Mozilla.
Zviera zahynulo (AOL zatvorila svoju divíziu Netscape), ale okamžite povstalo z popola (vytvorenie nadácie Mozilla a prehliadača Firebird, ktorého názov bol neskôr zmenený na Firefox).

Zahynutie “zvieraťa” predstavuje zatvorenie divízie Netscape novým majiteľom, ktorým bola spoločnosť AOL. Veľký vták, ktorý povstal z popola je pravdepodobne nadácia Mozilla Foundation, ktorá vznikla, aby pokračovala vo vývoji Mozilly. Vták povstal z popola ako bájny Fénix (Phoenix). Ide o odkaz na pôvodný názov prehliadača Mozilla Firefox (v čase napísania tohto verša bol známy ako Firebird). Vták zoslal na “neveriacich” dole “oheň” a “búrku” – toto je priamy odkaz na produkty Mozilla Firebird (teraz Firefox) a Mozilla Thunderbird, na ktoré sa zamerala hlavná pozornosť vývoja Mozilly niekoľko mesiacov pred udalosťami, ktoré sa odohrali 15. júla 2003. Fakt, že zviera bolo “znovuzrodené” signalizuje, že duch Netscape bude žiť prostredníctvom nadácie (väčšina zamestnancov boli bývalí pracovníci Netscape) a jeho sila bola “obnovená” tým, že nadácia už nebola závislá na AOL (ktorá Netscape veľmi nepodporovala). A opäť – “mamon” je pravdepodobne Microsoft, hlavný komerčný protivník Mozilly.

Kniha Mozilly, 8:20

Vedúci vývoja prehliadača Netscape Christopher Finke prispel do Knihy Mozilly ďalším veršom. Prvýkrát bol tento verš publikovaný 5. júna 2007 v prehliadači Netscape Navigator 9.0b1. Vo vývojových verziách Firefoxu 3 sa tento verš zatiaľ neobjavil (k 19. septembru 2007).

Kniha Mozilly, 8:20

A pozrel sa Stvoriteľ na zviera znovuzrodené a videl, že bolo to dobré.

Označenie kapitoly a verša (8:20) odkazuje na 20. august 2006, čo je dátum odoslania prvého interného e-mailu zmieňujúceho sa o možnosti vývoja nasledujúceho Netscape Navigatora priamo v spoločnosti Netscape.
Na rozdiel od predchádzajúcich veršov neobsahuje zdroj HTML žiadne komentáre týkajúce sa verša.
“Stvoriteľ” je odkaz na spoločnosť Netscape. Existujú dva rôzne výklady verša: 1. Fráza “znovuzrodenie zvieraťa”, ktorá sa objavila v predchádzajúcom verši Knihy Mozilly, odkazuje na Mozilla Foundation a “bolo to dobré” je poklona všetkým, ktorí prispeli k projektu Mozilla. 2. Výraz “znovuzrodenie zvieraťa” môže byť aj odkaz na to, že spoločnosť Netscape opäť otvorila oddelenie prehliadača namiesto vývoja v externej firme, pretože Netscape Browser 8 bol vydaný spoločnosťou Mercurial Communications.

Prevzaté a voľne preložené z The Book of Mozilla (Wikipedia)
Prvý, druhý a posledný verš sú preložené podľa českej verzie Knihy Mozilly (Wikipedie)