Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Obsah priečinka profilu Firefoxu

Čo je profil

ProfilProfil Firefoxu je vlastne priečinok na pevnom disku, ktorý obsahuje všetky vaše používateľské súbory – záložky, nastavenie, rozšírenia, heslá atď. Ide o veľmi dôležitú súčasť Firefoxu, preto je nanajvýš vhodné si profil (prípadne len niektoré súbory) zálohovať. Ak chcete zálohovať celý profil naraz, použite program MozBackup. Ak chcete zálohovať len niektoré súbory profilu, bude pre vás užitočné, ak budete presne vedieť, čo ktoré súbory a priečinky nachádzajúce sa v profile, znamenajú.
Tento prehľad sa zaoberá len profilom Firefoxu (verzie 1.5 aj verzie 2.0). Ak chcete zistiť viac o obsahu profilu ostatných aplikácií Mozilla, prejdite na český prehľad súborov, ktorého autorom je Pavel Cvrček.

Poznámka:
Používatelia operačných systémov Windows 2000/XP/Vista musia mať povolené zobrazovanie skrytých priečinkov a súborov:
Štart > Nastavenie > Ovládací panel > Možnosti priečinka > Zobrazenie a tu zrušiť označenie položky Skryť chránené súbory operačného systému.

Umiestnenie profilu

Umiestnenie priečinka profilu sa líši podľa operačného systému, ktorý používate:

Operačný systém Priečinok s profilom
Win9x/Me C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Win9x/Me (iné) C:\Windows\Profiles\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows NT 4.x C:\Winnt\Profiles\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 2000/XP C:\Documents and Settings\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows Vista C:\Users\(meno používateľa)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\(názov profilu)
Unix ~/.mozilla/firefox/<nazovprofilu>/
Mac OS X ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<nazovprofilu>/

*pouzivatel = názov prihlasovacieho účtu v systéme Windows

Obsah priečinka profilu Firefoxu 1.5 a 2.0

Názov súboru/priečinka Význam a funkcia
bookmarkbackups Tento priečinok obsahuje súbory bookmarks-(dátum).html (denne vytvárané zálohy záložiek). Možno ho presunúť aj do iného profilu. Odstránením priečinka prídete o všetky zálohy záložiek. Priečinok bude znova automaticky vytvorený.
bookmarks-(dátum).html Ide o zálohu súboru bookmarks.html z daného dňa. Firefox tieto súbory vytvára automaticky pri prvom spustení v danom dni. Ak sa niečo stane so záložkami, bookmarks-(dátum).html možno presunúť na ich miesto. Súbor možno upravovať rovnako ako bookmarks.html, ale nie je na to dôvod. Možno ho presunúť aj do iného profilu. Odstránenie tohto súboru nemá žiadny iný dôsledok, len stratu dennej zálohy záložiek.
cert8.dir Databáza certifikátov.
extensions Sem sa nainštalujú rozšírenia.
priečinky nazvané podľa GUID Každé rozšírenie má svoj priečinok nazvaný podľa jedinečného identifikátora.
chrome Tento priečinok obsahuje len súbory userChrome.css a userContent.css.
userContent.css V predvolenom nastavení (v novom profile) súbor neexistuje. userContent.css v priečinku chrome je súbor CSS, ktorý možno použiť na zmenu vzhľadu webstránok. Môžete ho vytvoriť manuálne. Tento súbor možno ručne upravovať textovým editorom. Aby sa zmeny prejavili, musíte aplikáciu reštartovať. Možno ho kopírovať alebo presunúť do iného profilu. Ak odkazuje napríklad na nejaké obrázky, musíte ich skopírovať tiež. Ak nechcete používať v ňom definované štýly, môžete ho vymazať.
userChrome.css V predvolenom nastavení (v novom profile) súbor neexistuje. userChrome.css v priečinku chrome možno použiť na zmenu vzhľadu prostredia aplikácie. Môžete ho vytvoriť manuálne. Tento súbor možno ručne upravovať textovým editorom. Aby sa zmeny prejavili, musíte aplikáciu reštartovať. Možno ho kopírovať alebo presunúť do iného profilu. Ak odkazuje napríklad na nejaké obrázky, musíte ich skopírovať tiež. Ak nechcete používať v ňom definované štýly, môžete ho vymazať.
microsummary-generators Minisúhrny – nová funkcia vo Firefoxe 2.0. Ďalšie informácie].
searchplugins Obsahuje vyhľadávacie moduly pre panel vyhľadávania (a ich ikony) nainštalované používateľom.
xxxxx.png Ikona vyhľadávacieho modulu (vo Firefoxe 1.5).
xxxxx.src Vyhľadávacie moduly pre panel vyhľadávania (vo Firefoxe 1.5). Predinštalované vyhľadávače sa nachádzajú v inštalačnom priečinku Firefoxu.
xxxxx.xml Nový formát vyhľadávacích modulov pre panel vyhľadávania (vo Firefoxe 2.0).
.autoreg Dočasný prázdny súbor, ktorý signalizuje zmenu v nainštalovaných rozšíreniach.
.parentlock Pozrite parent.lock.
blocklist.xml Zoznam rozšírení, ktoré sú nejakým spôsobom nebezpečné. Aktualizuje sa automaticky z lokality Mozilla Add-ons.
bookmarks.bak Ide o záložný súbor záložiek pre prípad zlyhania počítača (napr. pri výpadku prúdu). Súbor možno upravovať rovnako ako bookmarks.html, ale nie je na to dôvod. Možno ho presunúť aj do iného profilu. Odstránenie tohto súboru nemá žiadny dôsledok, súbor bude znova vytvorený pri zmene v Záložkách.
bookmarks.html Tento súbor obsahuje vaše Záložky. Na spravovanie záložiek síce slúži Správca záložiek, ale tento súbor možno upravovať aj manuálne. Súbor používa jednoduchú štruktúru HTML, ktorá obsahuje definovanie zoznamov, ukotvenia (anchors) a hlavičky. Pred zmenou v súbore treba ukončiť aplikáciu, inak budú zmeny prepísané. Možno ho kopírovať alebo presunúť do iného profilu. Jeho odstránením vymažete svoje záložky. Pri spustení Firefoxu bude vytvorený znova, s predvolenými záložkami.
bookmarks.html.moztmp Je to dočasný súbor používaný pri zapisovaní záložiek. Prítomnosť tohto súboru signalizuje, že zápis do súboru záložiek zlyhal a môže tiež spôsobiť vytváranie súborov bookmarks-(n).html. Súbor možno upravovať rovnako ako bookmarks.html, ale nie je na to dôvod. Súbor nemožno presúvať do iného profilu. Odstránenie tohto súboru nemá žiadny škodlivý účinok. Naopak – môže vyriešiť niektoré problémy so záložkami.
bookmarks-{n+1}.html Prítomnosť tohto súboru poukazuje na problém so súborom záložiek. Vytvára sa vtedy, ak má súbor záložiek atribút Len na čítanie. Odstráňte z vlastností súboru bookmarks.html tento atribút. V systéme Windows tento problém spôsobuje Google Desktop Search. Priečinok profilu Firefoxu treba vyňať z indexovania.
cert8.db Bezpečnostné certifikáty.
compatibility.ini Ukladá verziu a cestu k aplikácii naposledy použitej s týmto profilom. Ak je profil načítaný aplikáciou s inou cestou alebo verziou, vykoná sa proces registrácie komponentov XPCOM. Tento súbor je vytváraný automaticky a možno ho bez obáv vymazať.
compreg.dat Zoznam registrovaných komponentov XPCOM. Vytvára sa automaticky znova pri spustení registrácie XPCOM.
cookies.txt Súbor obsahuje riadky jednoduchého textu nazvané cookies, ktoré môžu byť ukladané a načítavané webstránkami pri vašej návšteve na nich. Možno ho presunúť do iného profilu. Odstránením tohto súboru prídete o všetky svoje cookies. Pri ďalšom spustení programu alebo pri prvej potrebe zapísať do súboru bude znova vytvorený.
downloads.rdf Ide o súbor, do ktorého sa ukladajú informácie o sťahovaných súboroch (názov súboru, adresa a dátum sťahovania). Jeho obsah môžete vidieť a spravovať pomocou Správcu sťahovania. Neodporúča sa upravovať tento súbor manuálne. Možno ho presunúť do iného profilu. Jeho odstránením sa vymaže história sťahovania. Pri ďalšom spustení programu alebo pri prvej potrebe zapísať do súboru bude znova vytvorený. Pri niektorých problémoch s Firefoxom sa táto akcia výslovne odporúča.
extensions.cache Zoznam nainštalovaných rozšírení, ich identifikátorov a priečinkov, v ktorých sú nainštalované, spolu s časom poslednej úpravy. Tento súbor sa vytvára automaticky a jeho odstránenie môže vyriešiť prípadné problémy s aplikáciou.
extensions.ini Zoznam priečinkov nainštalovaných rozšírení a tém. Súbor je automaticky vytváraný Správcom rozšírení a používa sa na zisťovanie balíkov chrome a komponentov XPCOM dodaných pri inštalácii doplnkov. Jeho odstránenie môže vyriešiť prípadné problémy s aplikáciou.
extensions.rdf Informácie o nainštalovaných rozšíreniach. Jeho odstránenie môže vyriešiť určité problémy alebo situáciu, že máte v Správcovi rozšírení “duchov” (položky, ktoré po odinštalovaní rozšírenia z neho nezmizli).
formhistory.dat Uložené údaje zadané do formulárov na webstránkach.
history.dat Ukladá históriu prehliadania stránok – záznam o naposledy navštívených stránkach. Nezamieňajte si to s históriou relácie, ktorá je ovládaná tlačidlami Dopredu a Naspäť alebo s históriou sťahovania. Neodporúča sa upravovať tento súbor manuálne. Možno ho presunúť do iného profilu. Jeho odstránením sa vymaže história prehliadania. Pri ďalšom spustení programu alebo pri prvej potrebe bude súbor obsahujúci históriu prehliadania vytvorený znova.
hostperm.1 Používa sa na definovanie povolenia načítania prvkov stránok, zoznam stránok s povolením inštalovať softvér a nastavenie povolenia ukladania cookies a otvárania vyskakovacích okien.
key3.db Obsahuje kľúč použitý na šifrovanie a dešifrovanie uložených hesiel. Manuálna úprava tohto súboru nie je možná. Tento súbor možno premiestniť do iného profilu, ale bez súčasného premiestnenia súboru signons.txt to nemá význam. Ak tento súbor odstránite, nebude možné obnoviť vaše uložené používateľské mená a heslá.
kf.txt Kľúče ochrany proti podvodným stránkam (phishing).
localstore.rdf Ukladá údaje o prispôsobení prostredia programu, napríklad o zmenách panela nástrojov, pozícii a veľkosti okna a usporiadaní. Voľba núdzového režimu Nastaviť panely a ovládacie prvky na predvolené hodnoty vymaže tento súbor. Neodporúča sa upravovať tento súbor manuálne. Možno ho presunúť do iného profilu. Jeho odstránenie obnoví predvolené nastavenie panela nástrojov, pozíciu a veľkosť okna, usporiadanie stromovej štruktúry a ďalšie podobné nastavenia. Pri ďalšom spustení programu alebo pri prvej potrebe zapísať do súboru bude znova vytvorený.
localstore-safe.rdf Špeciálna verzia súboru localstore.rdf používaná v núdzovom režime na nastavenie panelov nástrojov a prispôsobenia okna do predvoleného stavu.
lock (Linux) Pozrite parent.lock.
mimeTypes.rdf Ukladá informácie o akciách, ktoré sa budú vykonávať pri otváraní určitých typov súborov – otváranie v určenom programe, otváranie pomocou pluginu, prevzatie atď. Tieto informácie vidíte v ponuke Nástroje > Možnosti > Sťahovanie > Zobraziť a upraviť akcie. Neodporúča sa tento súbor upravovať manuálne. Možno ho premiestniť do iného profilu. Ak je pri niektorých typoch MIME zadaná cesta k programu, táto cesta musí byť správna aj v cieľovom systéme. Odstránenie tohto súboru vymaže priradenie typov MIME k programom. Pri ďalšom spustení programu alebo pri prvej potrebe zapísať do súboru bude znova vytvorený.
parent.lock Ak je tento súbor prítomný, znamená to, že sa aktuálny profil práve používa. V prípade problémov ho možno odstrániť a dosiahnuť tak odblokovanie profilu.
persdict.dat Vlastný používateľský slovník pre kontrolu pravopisu (od verzie 2.0). Do neho sa ukladajú ručne pridané slová.
prefs.js Všetky nastavenia – údaje z okna about:config.
search.rdf Informácie o vašich nainštalovaných vyhľadávacích moduloch.
search.sqlite Informácie o vyhľadávacích moduloch.
secmod.db Databáza bezpečnostného modulu.
sessionstore.js Informácie o uloženej relácii.
signons.txt, signons2.txt Ukladá používateľské mená a heslá. Ukladá tiež zoznam stránok, pre ktoré sa nemajú nikdy uložiť heslá. Na prezeranie a odstraňovanie hesiel možno použiť ponuku Nástroje > Možnosti > Bezpečnosť > Heslá. Tento súbor je v rámci ochrany pred prístupom nepovolaných osôb zašifrovaný. Možno ho premiestniť do iného profilu, avšak jedine súčasne so súborom key3.db, ktorý obsahuje šifrovací kľúč. Odstránením tohto súboru vymažete všetky používateľské mená a heslá a nastavenie ukladania hesiel.
urlclassifier.sqlite, urlclassifier2.sqlite Údaje pre zisťovanie podvodných stránok (phishing).
user.js V predvolenom nastavení neexistuje. Používa sa na zápis používateľom vytvorených nastavení do konfigurácie programu.
xpti.dat Zoznam registrovaných prostredí XPCOM. Vytvára sa automaticky pri spustení registrácie komponentov XPCOM.
xul.mfasl Pozrite XUL.mfl
XUL.mfl Údaje o používateľskom prostredí uložené do vyrovnávacej pamäte. Odstránením tohto súboru možno vyriešiť niektoré problémy s programom.
XUL FastLoad File Pozrite XUL.mfl.

Súbory mimo priečinka profilu:

pluginreg.dat Registrácia typov MIME pluginov. Je umiestnený v priečinku nadradenom priečinku Profiles.
profiles.ini Uchováva informácie o umiestnení profilu. Je umiestnený v priečinku nadradenom priečinku Profiles.

Okrem priečinkov a súborov, ktoré sú vymenované v hore uvedených tabuľkách, sa môžu v profile nachádzať aj iné – vytvorené nejakým rozšírením.

Ďalšie otázky

Ak máte ďalšie otázky ohľadom súborov profilu, navštívte naše fórum.