Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

O rozšírení MR Tech’s Local Install

MR TechPredstavíme si podrobnejšie jedno z funkčne najobsiahlejších rozšírení. Prináša množstvo funkcií – od inštalácie viacerých rozšírení naraz, cez export konfigurácie, zoznamu nainštalovaných rozšírení, tém a doplnkov, príkaz na reštart aplikácie až po automatické archivovanie súborov XPI a JAR. Ide o rozšírenie s masívnou podporou a vývojom, vari najčastejšie aktualizované. Jeho názov je MR Tech’s Local Install.

Komentáre sú uzavreté.