Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Konferencia OSSConf2011

Už piaty krát sa uskutoční konferencia o otvorenom softvéri. Tento rok v Žiline pod názvom “Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2011″. Akcia sa bude konať v dňoch 6. – 9. júla 2011 v areáli Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (FRI ŽU). Spoločnou témou je otvorený softvér a ďalšie súvisiace oblasti. Konferencia bude pozostávať z viacerých častí a sú pozvaný rovnako ako prednášajúci, tak aj poslucháči. Súčasťou konferencie bude udeľovanie Ceny SOIT a Liberixu za najlepšiu študentskú prácu súvisiacu s otvorenými informačnými technológiami za rok 2011. Záujemci si môžu prezrieť program podujatia, históriu podujatí nájdete na stránkach Slobodný a otvorený softvér pre školy. Organizátorom je Spoločnosť pre otvorené informačné technológie. Záštitu nad celým podujatím má minister školstva SR Eugen Jurzyca a dekan FRI ŽU Karol Matiaško. Srdečne Vás pozývame.

Komentáre sú uzavreté.