Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Browsers barometer: Firefox na Slovensku lídrom

Francúzska spoločnosť AT Internet po čase opäť uverejnila svoj pravidelný prehľad podielov internetových prehliadačov na európskom trhu – AT Internet Institute, donedávna známy ako XiTi Monitor. Z výsledkov nameraných na stránkach auditovaných touto spoločnosťou po celej Európe vyplýva, že v septembri sa na čele držal Internet Explorer, ktorého podiel sa pohybuje na úrovni 62% (-2,6% oproti marcu 2009). Na druhom mieste ho nasleduje Mozilla Firefox s podielom 28,4% (+0,6%), ostatné prehliadače nedosahujú úroveň 5%. Konkrétne na treťom mieste sa nachádza Safari (4,3%), štvrtým je Google Chrome (2,8%), ktorý predbehol Operu (2,2%).

Zastúpenie prehliadačov v Európe

Na Slovensku Firefox pred IE

Zaujímavé výsledky boli namerané na Slovensku. Podľa meraní AT Internet Institute totiž celosvetový líder Internet Explorer v septembri prišiel o svoju vedúcu pozíciu, keď oproti marcu 2009 stratil 6,9 percentuálnych bodov a zaznamenal podiel na úrovni 41%. Mozilla Firefox naopak kontinuálne rastie a jeho aktuálny podiel je 43,3% (+3,3%).
Tradične silná je na Slovensku aj tretia Opera (10,1%, +0,8%), výrazne rástol aj Google Chrome (1,5%, +2,7%), ktorý sa odpútal od prehliadača Safari (1,3%, +0,4%).
Zastúpenie prehliadačov na Slovensku

Informácie o podieloch prehliadačov v ďalších krajinách ako aj o metodike uskutočňovania meraní nájdete na stránke atinternet-institute.com

Komentáre sú uzavreté.