Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Pozvánka na podujatie “Otvorený softvér vo vede, vzdelávaní a v IT riešeniach”

logo Stretnutie priaznivcov otvoreného softvéru (školenia, ukážky, konferenčné príspevky) sa uskutoční už onedlho v Žiline, 2.-5. júla 2009 v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Vplyvom hospodárskej krízy, v celosvetovom meradle je pozorovaný veľký nárast záujmu o používanie otvoreného softvéru (OSS). Zaoberajú sa nim orgány EU, vlády, samospráva, školstvo. Toto podujatie bude venované hlavne možnostiam využitia OSS vo vzdelávaní, ale aj vo výskumnej činnosti a tiež aj v softvérových firmách, pre nekomerčné i komerčné riešenia.

Predbežný program akcie nájdete na programových stránkach podujatia. Akcia je určená predovšetkým pre učiteľov, študentov a žiakov. Príspevky budú naozaj rôznorodé a môžete si nájsť oblasť, ktorá vás zaujme. Svoje skúsenosti, získané na konferencii môžete potom uplatniť v škole, na pracovisku či aj doma. Pre učiteľov informatiky, ktorí si počas roka nestihli splniť povinnosť zúčastniť sa dvojdňového vzdelávania, je to možnosť, ako to napraviť. Aktuálne informácie o podujatí nájdete na jeho domovskej stránke. Akcia si kladie za cieľ prilákať čo najširšiu účasť hlavne učiteľov základných a stredných škôl pričom niektorým účastníkom môžeme prispieť aj na účasť na konferencii (ubytovanie, zborník). Podrobnosti nájdete na stránke ubytovania. Účastníci si však musia ubytovanie rezervovať samostatne, tak ako je to v pokynoch na stránke.

Všetci účastníci konferencie dostanú DVD so slobodným a otvoreným softvérom (vrátane operačného systému Ubuntu Linux) a materiálmi konferencie, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších záujemcov o použitie otvoreného softvéru. Na DVD budú bežné programy pre kanceláriu (OpenOffice), výučbové i didaktické programy a tiež aplikácie pre tvorbu a prezentáciu audio a video aplikácii. Tím usporiadatelov sa teší sa na vašu účasť a na vaše otázky či nejasnosti radi odpovedia aj cez e-mail.

Komentáre sú uzavreté.