Aktuálne verzie
pre Windows
Napísali o Mozille

inverse.com: Why You Should Seriously Consider the New Firefox Quantum Browser
Firefox is getting a massive speed boost, and it could persuade Google Chrome and Safari users to switch over. Mozilla has described Version 57 of the web browser as such a big change that it needed a special name to go along with it.

Techbyte.sk: Firefox získa bezpečnostný upgrade založený na prehliadači Tor
Mozilla si berie príklad od Toru a snaží sa urobiť prehliadanie vo Firefoxe omnoho osobnejším. Nezisková organizácia Mozilla odstráni z Firefoxu funkciu, ktorá umožňuje sledovanie užívateľov cez početné množstvo stránok bez použitia cookies.

Zive.sk: Firefox definitívne končí s Flashom. Zatiaľ len v Androide
Spoločnosť Mozilla, ktorá vyvíja populárny webový prehliadač Firefox, oznámila definitívne ukončenie podpory pre rozšírenie Adobe Flash na operačnom systéme Android.


Ďalšie články »
Kanály RSS
Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Ako správne lokalizovať

Skôr, ako sa pustíte do prekladu nejakého zaujímavého rozšírenia, je dobré si prečítať návod Lokalizácia rozšírení aplikácií Mozilla a tieto základné pravidlá, ktorých by ste sa mali držať. Ušetríte tým prácu nielen sebe, ale hlavne nám. Tieto záväzné odporúčania vznikli na základe stále sa opakujúcich chýb.

 • Dodržiavanie terminológie
  Každé rozšírenie, ktoré prekladáte, by malo dodržiavať terminológiu používanú v programoch, pre ktoré je rozšírenie určené. Ak sú teda v slovenskej verzii programu používané výrazy ako “karty, panely, používateľ” a pod., mali by ste túto terminológiu dodržiavať. Pomôckou môže byť aj náš terminologický slovník. Pozrite aj náš anglicko-slovenský slovník na serveri BabelZilla.
 • Nepoužívať cudzie výrazy
  Veľmi častou chybou bývajú výskyty výrazov typu “menu, level” a pod. Tieto výrazy nemajú so slovenčinou nič spoločné. Je nutné, aby sa používali slovenské ekvivalenty t.j. “ponuka, úroveň” a pod.
 • Nepoužívať české výrazy
  Úplne najčastejšou chybou je prekladanie rozšírení nie z originálu, ale z českého prekladu. V preklade sa potom často vyskytujú čechizmy a nespisovné slová prevzaté z češtiny. Nezakazujeme vám to, ale odporúčame prekladať z angličtiny a používať správne slovenské výrazy. Český preklad môže slúžiť ako pomôcka.

  Tu je tabuľka najčastejších chýb:
  nápoveda – pomocník
  storno – zrušiť
  zložka – priečinok
  tlačítko – tlačidlo
  užívateľ – používateľ
  obecné – všeobecné
  panel (tab) – karta
  spojenie – pripojenie
  atď.
 • Dodržiavať pravidlá slovenčiny a stavbu viet
  Preklad musí vždy spĺňať pravidlá slovenčiny. Mal by teda byť bez gramatických chýb a veta by mala dávať zmysel. Mnohí autori prekladajú “strojovo” a nad svojim prekladom nepremýšľajú. Výsledkom je, že preklad je nepresný a nedáva zmysel. Ak sa jedná o výraz, ktorý v preklade nedáva zmysel, je niekedy vhodné napísať ho vlastnými slovami.
 • Používateľovi sa nerozkazuje!
  Často sa v prekladoch stretávame s výrazmi “Zobraz, Klikni, Použi, Vyber” a pod. To je nesprávne, pretože používateľovi sa nerozkazuje. Správne má byť “Zobraziť, Použiť”, resp. “Vyberte, Kliknite na”…
 • Preklad je nutné otestovať
  Po dokončení lokalizácie nastupuje fáza testovania a hľadania chýb. Kontroluje sa správnosť zobrazenia znakov, či reťazce svojou dĺžkou nevhodne nerozširujú okno oproti originálu alebo či sa niektoré neprekrývajú. Samozrejmosťou je kontrola textu na preklepy a gramatické chyby.
 • Názov rozšírenia neprekladáme!
  Je množstvo rozšírení, ktoré obsahujú v lokalizačných reťazcoch aj názov samotného rozšírenia. Ten sa zobrazuje v rôznych situáciách ako hlavná ponuka, názvy rôznych okien, prípadne v popisných vetách vysvetľujúcich funkcie a činnosti daného rozšírenia. Je to názov rozšírenia, preto by nebolo správne prekladať ho. Týmto krokom by sme vlastne rozšírenie premenovali, čo by mohlo v krajnom prípade autora nahnevať a používateľa popliesť. Dávajte si na to pozor.

Niekoľko webových tipov pre prekladateľov:

Slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine:
http://www.culture.gov.sk/slovnik/ak.html

Krátky slovník slovenského jazyka:
http://kssj.juls.savba.sk/

Jazykový korektor slovenského jazyka:
http://www.forma.sk/onlines/speller/index.asp

Elektronický lexikón slovenského jazyka:
http://www.forma.sk/onlines/slex/index.asp

Slovenské fórum na BabelZille

Článok vychádza z pravidiel pre preklady uverejnených na serveri CZilla.