Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Zoskupovanie správ

Od verzie 0.9 obsahuje Thunderbird funkciu zoskupovania správ (Triedením zoskupiť), ktorá umožňuje zorganizovať správy v zozname do skupín, usporiadaných podľa atribútov ako dátum, odosielateľ alebo priorita. Ak si napríklad nastavíte svoju schránku doručenej pošty tak, aby usporadúvala správy podľa dátumu, správy sa zoskupia do priečinkov označených Dnes, Včera, Minulý týždeň atď. Skupiny môžete otvárať alebo zatvárať pomocou drobnej značky + / - vedľa názvu skupiny.

Zoskupovanie správ

Správy môžu byť zoskupené podľa dátumu, priority, odosielateľa, príjemcu, stavu, predmetu alebo popisu.

  • Zoskupenie správ: najprv kliknite na priečinok, ktorý chcete použiť (napríklad Doručená pošta) a usporiadajte správy tak, ako vám to vyhovuje – buď kliknete na nadpis stĺpca, napr. Dátum v paneli zoznamu správ, alebo v ponuke vyberte položku Zobraziť - Usporiadať a príslušné pole. Potom vyberte Zobraziť - Usporiadať - Triedením zoskupiť alebo jednoducho na klávesnici stlačte G.
  • Vypnutie zoskupovania: kliknite na niektorý z nadpisov stĺpcov v paneli zoznamu správ alebo vyberte iné poradie v ponuke Zobraziť - Usporiadať.

Ďalšie informácie

  • Zoskupovanie správ funguje v každom priečinku osobitne. Napríklad zoskupovanie, ktoré nastavíte v priečinku Doručená pošta, nebude použité v priečinku Odoslaná pošta ani v nijakom inom.
  • Zoskupovanie momentálne nefunguje v súčinnosti s priečinkami hľadaných správ.
  • Farbu písma a pozadia hlavičiek priečinkov (Dnes, Včera atď.) je možné nastaviť.