Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Firefox: Ako vznikol názov a logo

Názov

Projekt, ktorý poznáme pod názvom Firefox, vznikol ako experimentálna vetva všestrannej aplikácie Mozilla Suite nazvaná m/b (alebo mozilla/browser). Vo fáze, keď mal za sebou dostatočný vývoj, boli v septembri 2002 publikované na verejné testovanie binárne kódy pod názvom Phoenix.

Názov Phoenix sa udržal len do 14. apríla 2003, kedy bol zmenený z dôvodu konfliktu s ochrannou známkou výrobcu BIOS-u, Phoenix Technologies (ktorý produkoval prehliadač založený na BIOS-e nazývaný Phoenix FirstWare Connect). Nový názov Firebird vyvolával zmiešané reakcie, čiastočne preto, že rovnaký názov používal voľne šíriteľný databázový softvér Firebird. Koncom apríla 2003 sa krátko používal názov Firebird browser, potom sa Mozilla Foundation uzniesla na názve Mozilla Firebird, aby sa vyhla zámene s databázovým serverom Firebird. Pokračujúci tlak zo strany komunity FLOSS si však vynútil ďalšiu zmenu. A tak sa 9. februára 2004 z Mozilla Firebird stal Mozilla Firefox (alebo skrátene Firefox).

Mozilla Foundation zvolila názov „Firefox“ pre jeho podobnosť s názvom „Firebird“, ale aj pre jeho jedinečnosť v počítačovom priemysle. Kvôli ochrane pred ďalšími možnými zmenami názvu spustila Mozilla Foundation v decembri 2003 proces registrácie názvu Firefox ako ochrannej známky na americkom Úrade pre patenty a ochranné známky. Pretože v Spojenom kráľovstve bol názov „Firefox“ ako ochranná známka už zaregistrovaný, Mozilla Foundation tu kúpila licenciu od vlastníka ochrannej známky.

Značka a vizuálna identita

Osvojenie si nových značiek vizuálnej identity je jedným z najviac viditeľných vylepšení Firefoxu oproti jeho predchádzajúcim verziám. Voľne šíriteľný softvér často trpí kvôli zlému vzhľadu ikony a dizajnu používateľského prostredia a nedostatku výraznej vizuálnej identity. Takýto názor platil o raných vydaniach Firefoxu a jeho „racionálnom“ vizuálnom dizajne. Vydanie Firefoxu 0.8 vo februári 2004 predznamenalo úvod do nového značenia, vrátane nových ikon. Jon Hicks vytvoril podľa konceptu Daniela Burka a náčrtu Stephena DesRoches ikonu pre Firefox 0.8 a novší.

Logo zobrazuje štylizovanú líšku, hoci anglické slovo Firefox znamená v preklade Panda červená. Hicksa však pri tvorbe loga inšpiroval japonský štetcom nanášaný obrázok líšky. Voľbu vyhralo toto špecifické logo, pretože pôsobí silným dojmom, ale zároveň z neho „nekričí“ prehnané umenie.

Prvou väčšou úpravou vzhľadu si Firefox prešiel pri vydaní verzie 4, ktorá priniesla napríklad ikonické oranžové tlačidlo ponuky v ľavom hornom rohu. Taktiež boli premiestnené niektoré tlačidlá, napríklad tlačidlo Domov, či tlačidlo pre obnovu stránky. Odstránil sa taktiež stavový riadok, ktorý v určitej miere nahradil panel doplnkov. Jednou z najvýraznejších zmien bol presun kariet nad panel a adresou.

S príchodom verzie 29 sa vzhľad Firefoxu menil opäť – projekt známy ako Australis so sebou priniesol viacero zmien. Najvýraznejšou bola zmena tlačidla ponuky a jej presun z horného rohu na panel nástrojov. Celé GUI sa stalo prispôsobiteľným a v rámci úprav bolo možné ľubovoľne presúvať, pridávať a odstraňovať tlačidlá na panely nástrojov. Bol taktiež odstránený panel doplnkov.

V roku 2016 oznámila Mozilla projekt známy ako Quantum, ktorý okrem výrazných zmien pod kapotou priniesol aj kompletnú zmenu vzhľadu – Photon. Firefox 57, vydaný v novembri 2017, bol prvou verziou, ktorá obsahovala toto nové používateľské rozhranie, ktoré mimo iné prinieslo animácie tlačidiel pri 60 snímkoch za sekundu, vrátilo obdĺžnikové karty či pozmenilo hlavnú ponuku. V predvolenom nastavení sa taktiež na panely nástrojov nezobrazuje vyhľadávací panel. Photon je najvýraznejšou zmenou vzhľadu Firefoxu vôbec.

Ikona Firefoxu sa ako ochranná známka používa na označenie oficiálneho vydania softvéru Firefox spoločnosťou Mozilla. Hoci Firefox používa softvér s otvoreným zdrojovým kódom, táto licencia sa nevzťahuje na dizajn. Preto distribútori softvéru rozširujúci upravené verzie Firefoxu nemôžu používať ikonu Firefoxu.

Obrázková galéria

 

Vývoj loga Firefoxu

2    3

Jon Hicks – inšpirácia        Stephen DesRoches – náčrt

4

Jon Hicks – renderované logo

Odkazy

Zdroj: Firefox na Wikipédii, Mozilla.cz
FAQ o názve
Jon Hicks
Steven Garrity
Panda červená