Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Parametre príkazového riadka v Mozille

Aplikácie Mozilla možno spúšťať aj z príkazového riadka a doplniť o rôzne parametre, ktoré ovplyvňujú správanie aplikácie, ktorú spúšťame. Takéto spustenie je potrebné napríklad vtedy, ak máte s danou aplikáciou problémy (nechce sa spustiť, alebo sa spúšťa s chybou). Iste ste už počuli o núdzovom režime. Parametrov je viac a využijú ich najmä pokročilejší používatelia. Preto sme pre vás pripravili ich komplexný prehľad.

Firefox

Pre používateľov systému Windows

Kliknite v systéme Windows na ponuku Štart > Spustiť, zadajte cestu a názov súboru aplikácie a za nimi parameter. Napríklad “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -ProfileManager (vrátane úvodzoviek). V tomto príklade ide o cestu do štandardného inštalačného priečinka Firefoxu a parameter slúži na spustenie Správcu profilov (toto je jediná možnosť, ako ho spustiť). Pred každý parameter, ktorý chcete použiť, musíte zadať pomlčku. Ak máte aplikáciu nainštalovanú v inom priečinku, zadajte samozrejme svoju vlastnú cestu.
Spustenie

Ak pravidelne spúšťate aplikáciu pomocou príkazového riadka a parametrov, môžete si vytvoriť odkaz (napríklad na ploche), ktorý bude tento parameter obsahovať. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu a vyberte z ponuky položku Nový > Odkaz. Ďalej postupujte podľa pokynov sprievodcu vytvorením nového odkazu. Do poľa umiestnenia zadajte cestu k súboru a za jeho názvom zadajte parameter príkazového riadka.

Odkaz

Pre používateľov systémov Linux a Mac OS X

Otvorte okno Terminal a zadajte, čo chcete spustiť. V systéme Linux sa môžu odkazy na okno Terminal líšiť v závislosti od prostredia, ktoré používate. V systéme Mac OS X prejdite do priečinka Applications/Utilities a vyberte Terminal. Zadajte cestu k aplikácii, medzeru, za ňou pomlčku a parameter. Ak chcete spustiť v systéme Mac OS X Firefox so Správcom profilov, zadajte:
/Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox -ProfileManager.

Zoznam parametrov príkazového riadka

Vysvetlivky: parameter, popis, príklad
profile “cesta”
Spustí Firefox s profilom umiestneným v zadanej ceste.
firefox.exe -profile “E:\mojprofil”
P “nazov profilu”
Spustí Firefox so zadaným profilom (názov profilu rozlišuje veľké a malé písmená).
firefox.exe -P “Peter”
CreateProfile nazovprofilu
Spustí automatické vytváranie používateľského profilu, ale nespustí Firefox.
firefox.exe -CreateProfile nazovprofilu
CreateProfile “nazovprofilu c:\Profily\mojprofil”
Spustí automatické vytváranie použív. profilu vo vlastnom umiestnení.
firefox.exe -CreateProfile “nazovprofilu c:\Profily\mojprofil”
adresa
Spustí Firefox a otvorí zadanú adresu (adresy) URL.
firefox.exe “http://www.mozilla.org|www.mozilla.sk”
safe-mode
Spustí Firefox bez načítania rozšírení a tém.
firefox.exe -safe-mode
height XXX
Nastaví výšku spusteného okna podľa hodnoty.
firefox.exe -height 600
width XXX
Nastaví šírku spusteného okna podľa hodnoty.
firefox.exe -width 800
ProfileManager
Spustí Správcu profilov.
firefox.exe -ProfileManager
console
Spustí Firefox s konzolou ladenia.
firefox.exe -console
jsconsole
Spustí Firefox s konzolou JavaScriptu.
firefox.exe -jsconsole
inspector adresa
Spustí s aplikáciou DOM Inspector.
firefox.exe -inspector //www.mozilla.sk/
chrome adresa
Načíta zadanú stránku z priečinka chrome.
firefox.exe -chrome chrome://browser/content/browser.xul
new-window adresa
Načíta adresu URL do nového okna prehliadača.
firefox.exe -new-window adresa
new-tab adresa
Načíta adresu URL na novej karte.
firefox.exe -new-tab adresa
install-global-extension
Nainštaluje rozšírenie alebo tému (install-global-theme) do inštalačného priečinka (teda nie do profilu) – inštalačné XPI alebo JAR musia byť uložené lokálne v inštalačnom priečinku Firefoxu (problematický parameter, nie vždy funguje).
firefox.exe -install-global-extension “locall.install.xpi”
ms
Parameter pre inštalačný súbor Firefoxu na inštaláciu na pozadí (silent mode).
Firefox Setup 1.5.0.2.exe -ms
dd
Parameter pre inštalačný súbor Firefoxu na inštaláciu do vlastného umiestnenia.
Firefox Setup 1.5.0.2.exe -dd d:\Mozilla\Firefox\
Firefox Setup 1.5.0.2.exe -ms -dd d:\Mozilla\Firefox\
 • Pri praktickom skúšaní spúšťania s parametrom (v systéme Windows XP) som občas narazil na nejaký problém a aplikácia sa nespustila s požadovaným výsledkom. Pozor hlavne na kopírovanie úvodzoviek z textového editora, je potrebné ich do príkazového riadka zadať ručne. Prípadné problémy skúsime vyriešiť v našom fóre.
 • Pri spúšťaní Firefoxu s parametrom môžete vyskúšať aj iné parametre, ktoré sú uvedené ďalej v časti Mozilla. Niektoré môžu fungovať rovnako.

Thunderbird

Thunderbird podporuje tieto parametre príkazového riadka:

 1. Všetky parametre príkazového riadka platné pre Mozillu (pozrite ďalej), ktoré sa netýkajú prehliadania webových stránok. Môžete použiť parameter -compose message_options, ktorým vyvoláte okno vytvárania správy s vyplnenými položkami (pozrite nižšie pravidlá syntaxe), ale správu už musíte odoslať stlačením tlačidla Odoslať.
 2. Parametre na správu rozšírení (napríklad núdzový režim).
 3. Parametre so zadaním umiestnenia profilu. Používajú sa na spustenie Thunderbirdu so zadaným profilom, bez ohľadu na to, či Správca profilov vie o ich existencii. Využívajú sa pri podpore spúšťania z jednotky USB (ale možno ich použiť aj v prípade pevného disku). Je to užitočné pre tých, čo Thunderbird prenášajú alebo v prípade poškodenia či straty profilu (pri zrútení systému, kedy chcete overiť, či je profil stále funkčný). Napríklad: “C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe” -profile e:\mojprofil spustí Thunderbird s profilom umiestneným v e:\mojprofil. Nezabudnite, že za normálnych okolností nemožno spustiť Thunderbird s druhým profilom, ak už je raz spustený.

Problémy

Parameter -compose kvôli chybe nefunguje správne v Thunderbirde 1.5. Otvára okno s vytváranou správou, ale nie sú vyplnené žiadne polia. Jediným riešením je použiť mailto: URL. Z bezpečnostných dôvodov je obmedzené pridávanie prílohy.
-compose “mailto:jan@isp.sk?cc=tom@isp.sk&subject=cau&body=kuk”

Spustenie adresára z príkazového riadka

Adresár Mozilla Suite a Thunderbirdu možno otvoriť pomocou parametra príkazového riadka “-addressbook”.
Napríklad v systéme Windows:
mozilla.exe -addressbook
thunderbird.exe -addressbook
V systéme Mac OS X:
/Applications/Mozilla.app/Contents/MacOS/mozilla -addressbook
/Applications/Thunderbird.app/Contents/MacOS/thunderbird -addressbook
Tieto príkazy možno spustiť bez ohľadu na to, aké prostredie príkazového riadka máte vo svojom operačnom systéme (príkazový riadok v systéme Windows, Terminal na Mac OS X atď.).

Mozilla

Parametre príkazového riadka možno použiť na to, aby ste obišli Správcu profilov a na otvorenie konkrétneho profilu (ak máte vytvorených viac profilov). Môžete tiež ovládať spôsob, akým sa Mozilla otvorí, ktoré komponenty sa otvoria ako prvé a čo majú komponenty po otvorení vykonať. Úplný zoznam dostupných parametrov príkazového riadka vyvoláte pomocou parametra -h.

Ako používať parametre príkazového riadka

V systéme Windows kliknite pravým tlačidlom na ikonu odkazu Mozilla a vyberte položku Vlastnosti. Do poľa Cieľ zadajte za úvodzovky parameter, napríklad “C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe” -p mojprofil.
V systémoch Linux alebo Unix zadajte parameter za príkaz Mozilla, napríklad ./mozilla -p mojprofil.
V systéme Mac OS X vytvorte textový súbor s touto syntaxou:

type:TEXT
creator:MOZZ
containing:ARGS: -P mojprofil

Parametre príkazového riadka

Vysvetlivky: parameter, popis, príklad
-h alebo -help
Zoznam dostupných parametrov príkazového riadka. Táto možnosť je dostupná len v konzole a v systéme Windows funguje len vo vývojových verziách (bug 26761).
“URL”
Otvorí v Mozille adresu URL.
mozilla “www.mozilla.org”
-turbo
Spustí Mozillu v režime rýchleho spustenia (Quick Launch).
-ProfileManager
Spustí Správcu profilov.
-SelectProfile
Spustí dialóg výberu profilu.
-ProfileWizard
Spustí Sprievodcu vytvorením profilu.
-CreateProfile nazov_profilu
Vytvoriť profil nazvaný nazov_profilu, ale nespustí Mozillu. nazov_profilu nesmie obsahovať medzery.
mozilla -createprofile Peter
-CreateProfile “nazov_profilu nazov_priecinka”
Vytvorí profil s názvom nazov_profilu v priecinok_profilu/nazov_profilu, ale nespustí Mozillu. nazov_priecinka a nazov_profilu musia byť spolu v jedných úvodzovkách.
mozilla -createprofile “Peter c:\profily\moz-profile\”
-P “nazov_profilu”
Obíde Správcu profilov a spustí Mozillu so zadaným profilom. Vhodné pri používaní viacerých profilov. V názve profilu treba dodržať veľké a malé písmená.
mozilla -P “Peter”
-installer
Spustí okno migrácie z Netscape 4.x.
jsconsole
Spustí Firefox s konzolou JavaScriptu.
firefox.exe -jsconsole
-height XXX
Nastaví výšku okna.
fmozilla -height 600
-width XXX
Nastaví šírku okna.
mozilla -width 800
-UILocale locale
Spustí lokalizovanú verziu prostredia.
mozilla -UILocale sk-SK
-contentLocale locale
Spustí sa s lokalizovaným obsahom.
mozilla -contentLocale sk-SK
-remote vzdialeny_prikaz
(len pre Unix/Linux) Vykoná vzdialený príkaz v už spustenom procese Mozilla (pozrite sem).
mozilla -remote “openURL(www.mozilla.org, new-tab)”
-browser
Spustí prehliadač.
-mail
Spustí poštového klienta.
-mail mailto_URL
Spustí okno vytvárania správy zadanej ako mailto_URL.
mozilla -mail mailto:jano@isp.net?subject=ahoj
-news URL_diskusie
Spustí diskusného klienta. Ak je zadaná URL_diskusie (voliteľné) otvorí sa zadaná diskusná skupina.
fmozilla -news news://server/group
-compose message_options
Spustí vytváranie správy. Pozrite ďalej pravidlá syntaxe.
mozilla -compose “to=jano@isp.net”
-editor URL alebo -edit URL
Spustí editor (vytváranie) pre zadanú URL (URL je voliteľné).
mozilla -edit www.mozilla.org
-addressbook
Spustí adresár.
-chrome chrom_URL
Načíta určený chrome.
mozilla -chrome chrome://inspector/content
-jsconsole
Spustí konzolu JavaScriptu.
-aim
(len pre Netscape) Spustí Instant Messenger
-chat
Spustí klienta IRC, Chatzilla (ak je nainštalovaný).
-nosplash alebo -quiet
Potlačí zobrazenie úvodnej obrazovky. Ak chcete zobraziť úvodnú obrazovku, použite príkaz -splash. Na niektorých systémoch je úvodná obrazovka zakázaná v predvolenom nastavení.
-v alebo -version
Verzia Mozilly. V systéme Windows funguje len vo vývojových verziách (bug 26761).

Pravidlá syntaxe

 • Parametre príkazového riadka obsahujúce medzeru musia byť uzatvorené v úvodzovkách, napríklad: “James Bond”.
 • Príkazové akcie nerozlišujú veľké a malé písmená.
 • Parametre príkazového riadka (okrem názvov profilov) nerozlišujú veľké a malé písmená.
 • Prázdne medzery oddeľujú príkazy a parametre.
 • Každý parameter správy ide v poradí pole=hodnota, napríklad:
  to=jano@isp.net
  subject=pekna stránka
  attachment=www.mozilla.org
  attachment=’file:///c:/test.txt’
  body=pozri túto stránku
 • Viaceré parametre správy sa oddeľujú čiarkou (,), napríklad:
  “to=jano@isp.net,subject=pekna stranka”.
 • Pri oddeľovaní čiarkou sa nesmú používať medzery. Ak chcete poľu priradiť viac hodnôt, uzatvorte hodnoty jednoduchými úvodzovkami (‘), napríklad:
  “to=’jano@isp.net,fero@isp.net’,subject=pekna stranka”.