Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Noste si Firefox so sebou

Firefox PortableMozilla Firefox Portable Edition je populárny webový prehliadač upravený ako prenosná aplikácia. Neinštaluje sa na počítač, ale na prenosnú jednotku, ktorou môže byť napríklad USB kľúč, externý disk, pamäťová karta v čítačke a podobne. Vďaka tomu môžete prenášať kompletnú inštaláciu Firefoxu na výmennej jednotke, vrátane profilu – záložiek, hesiel, nastavenia, rozšírení, pluginov.

Mozilla Firefox 61.0.1

vydané: 08. 07. 2018

Inštalácia

Postup pri prevzatí a príprave Mozilla Firefox Portable Edition na používanie záleží od toho, či chcete používať anglickú alebo slovenskú verziu. Na výber máte tieto možnosti:

 • Anglický:
  Prevezmite si anglický Mozilla Firefox Portable Edition zbalený v archíve EXE (6,0 MB), rozbaľte ho na výmennú jednotku a môžete začať používať.
 • Slovenský:
  Prevezmite si slovenský Mozilla Firefox Portable Edition zbalený v archíve ZIP (12,2 MB), rozbaľte ho na výmennú jednotku a môžete začať používať. Slovenská verzia je doplnená aj o predinštalovaný slovenský slovník na kontrolu pravopisu.

Používanie

Firefox Portable sa spúšťa súborom FirefoxPortable.exe priamo z výmennej jednotky, prípadne si na neho môžete vytvoriť odkaz na ploche, ak je tejto jednotke po zapojení priraďované to isté písmeno. Mozilla Firefox Portable Edition sa používa rovnakým spôsobom ako Mozilla Firefox (úpravy oproti Mozilla Firefoxu sú uvedené ďalej). Pri používaní Mozilla Firefox Portable Edition majte na pamäti základné pravidlá zabezpečenia (aktuálny antivírusový program na počítači, pravidelná kontrola výmennej jednotky na vírusy, zálohovanie profilu).
Odoberanie jednotky zo systému vykonávajte tak, ako je všeobecne známe – po ukončení programu počkajte, kým neprestane výmenná jednotka blikať (kým sa dokončí zápis na ňu), až potom ju odoberte. Ak odoberiete jednotku počas zápisu, môžete prísť o údaje.

Aktualizácia

Slovenské verzie sú vytvárané formou doinštalovania slovenského jazykového balíka. Ak chcete tieto verzie aktualizovať rozdielovou aktualizáciou, je potrebné predtým zakázať jazykový balík a povoliť ho znova až po aktualizácii. Inak je samozrejme možné prevziať kompletnú novú prenosnú verziu a nahradiť ňou tú starú.

Kopírovanie nastavení lokálneho Firefoxu

Ak používate na lokálnom disku klasickú verziu Firefoxu, jednoducho skopírujte jeho nastavenia do profilu Mozilla Firefox Portable Edition. Lokálny profil Firefoxu je umiestnený takto:

Operačný systém Priečinok s profilom
Windows 9x/Me C:\Windows\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 9x/Me (iné) C:\Windows\Profiles\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows NT 4.x C:\Winnt\Profiles\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\
Windows 2000/XP C:\Documents and Settings\pouzivatel\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\nazovprofilu\

*pouzivatel = názov prihlasovacieho účtu v systéme Windows

Skopírujte všetky súbory z lokálneho profilu do profilu na výmennej jednotke, okrem priečinkov vyrovnávacej pamäte (cache). Ak nepoužívate externý pevný disk, je potrebné pri prvom spustení Firefox Portable skontrolovať, či je zakázané ukladanie diskovej vyrovnávacej pamäte: Nástroje > Možnosti > Súkromie > Vyrovnávacia pamäť.

Inštalácia pluginov

V programe Mozilla Firefox Portable Edition sa fungovanie zásuvných modulov môže mierne líšiť od lokálnej verzie.

 • Flash Plugin je dostupný ako rozšírenie. Prevezmite si ho (nainštalujte) tak ako iné rozšírenia.
 • Shockwave Plugin pre systém Windows si prevezmite na webovej stránke Macromedia. Spustite prevzatý inštalátor, počas inštalácie však stlačte pri výbere prehliadačov tlačidlo Browse a ukážte inštalátoru cestu k Firefox Portable (X:\PortableFirefox\firefox).

V prípade, že z nejakého dôvodu tieto postupy zlyhajú, postupujte takto:

 • Nainštalujte plugin do lokálneho Firefoxu (na pevný disk).
 • Vyhľadajte priečinok s pluginmi (zvyčajne C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\).
 • Skopírujte požadovaný plugin do priečinka PortableFirefox\plugins, napríklad Flash (NPSWF32.dll), Shockwave (np32dsw.dll) atď.

Známe problémy

 • Detekcia trójskeho koňa alebo vírusu
  Antivírusové programy AntiVir a avast! občas označia spúšťací súbor Portable Firefoxu za trójskeho koňa alebo vírus. Ide o chybnú detekciu. Zvyčajne sa vyskytne po aktualizácii antivírusovej databázy. Oznámte výrobcovi softvéru chybu v detekcii. Počkajte, kým výrobca neopraví chybu alebo prejdite na iný antivírus.
 • Premenovanie súboru PortableFirefox.exe
  Spúšťací súbor na výmennej jednotke možno ľubovoľne premenovať – nemôžete však použiť názov firefox.exe.
 • Témy a rozšírenia
  Väčšina rozšírení a tém vo Firefox Portable funguje normálne, vrátane tých, ktoré používajú registre.
 • Vytváranie súboru a priečinka
  Ak nie je nainštalovaná lokálna verzia Firefoxu, na lokálnom počítači sa vytvára priečinok (%userprofile%\Application Data\Mozilla\Firefox) a taktiež súbor pluginreg.dat, ktorý obsahuje zoznam všetkých pluginov používaných Firefoxom. Je to obmedzenie dané Firefoxom. Toto nastavenie možno obísť zapísaním cesty smerujúcej na výmennú jednotku do súboru PortableFirefox.ini (UserProfileDirectory=vaša cesta).
 • Nefungujúca Java
  Java Virtual Machine od spoločnosti Sun musí byť nainštalovaná na lokálnom disku, pretože vytvára množstvo položiek registrov. Neexistuje spôsob ako to vyriešiť, stránky s podporou Javy budú funkčné len na počítači s nainštalovaným Sun Java VM.
 • Požaduje sa čítanie a zápis
  Priečinky Firefox a Profile musia mať na USB jednotke povolený zápis.
 • Sieťové jednotky
  Bolo hlásené, že záplata Microsoftu MS051-011 môže spôsobovať nefunkčnosť spúšťania aplikácií zo sieťových jednotiek a má vplyv na Portable Firefox.
 • Chyba s non-ASCII znakmi v názve priečinkov
  Firefox Portable nebude fungovať správne, ak je umiestnený v priečinku s názvom, ktorý obsahuje non-ASCII znaky. Celá cesta k Firefox Portable musí pozostávať z ASCII znakov. V situácii, kedy to nie je možné, môžete v systéme Windows XP nastaviť spúšťanie Mozilla Firefox Portable Edition v režime kompatibility Windows 98.

Úpravy oproti Mozilla Firefoxu

Oproti klasickej komprimovanej verzii Firefoxu boli v Mozilla Firefox Portable Edition urobené zmeny, ktoré umožňujú lepšie fungovanie na USB kľúčoch (zníženie počtu zápisov na jednotke kvôli predĺženiu životnosti kľúča):

 • spúšťací súbor Firefox Portable Launcher 1.0.8 (odlišný zápis ciest pre inštalované rozšírenia)
 • predvolený profil sa nachádza v priečinku Firefox
 • Firefox pri spustení nekontroluje, či je predvoleným prehliadačom
 • pri preberaní súborov sa Firefox pýta na cestu kam uložiť
 • pri ukončení sa vymaže história Správcu preberania súborov
 • história prehliadača je zakázaná, aby sa znížila spotreba miesta na disku, počet zápisov na disk a predĺžila sa životnosť disku
 • neukladajú sa informácie o položkách zadaných do formulárov
 • kvôli zníženiu spotreby miesta na disku, počtu zápisov na disk a predĺženiu životnosti disku je zakázaná vyrovnávacia disková pamäť prehliadača