Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Automatické prepínanie slovníkov

Iste ste už zvykli na funkciu kontroly pravopisu v textových poliach na webovej stránke, ktorou je vybavený Firefox 2.0. Pre tých, ktorí potrebujú používať viac slovníkov, a zároveň nechcú slovník prepínať ručne, existuje riešenie. Ide o rozšírenie Dictionary Switcher, ktoré dokáže automaticky prepínať slovník kontroly pravopisu podľa jazyka webovej stránky, na ktorej sa nachádzate. Jazyk aktuálneho slovníka signalizuje skratka v stavovom riadku. Táto užitočná pomôcka je k dispozícii aj v slovenčine.

Komentáre sú uzavreté.