Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Mimoriadne aktualizácie pre Firefox, Thunderbird a SeaMonkey

Mozilla dnes sprístupnila mimoriadné bezpečnostné aktualizácie pre obe podporované generácie Firefoxu – 3.6 a 6.0. Taktiež pre obe podporované generácie Thunderbirdu – 3.1 a 6.0 ako aj pre SeaMonkey 2.3.  Bezpečnostné aktualizácie sa vydávajú z dôvodu podvodného certifikátu pre *.google.com podpísaného certifikačnou autoritou DigiNotar.  Keďže nie je známy rozsah problému, Mozilla zneplatní touto aktualizáciou koreňový certifikát DigiNotar a tým aj všetky certifikáty ním podpísané. DigiNotar bude týmto vyradený zo zoznamu dôveryhodných.

Podrobnejšie informácie sú dostupné v poznámkach k vydaniu.

Kde nájdem nové verzie?

Firefox 6.0.2:

Firefox 3.6.22:

Thunderbird 6.0.2:

Thunderbird 3.1.14:

SeaMonkey 2.3.3:

Komentáre sú uzavreté.