Aktuálne verzie
pre Windows

Kanály RSS

Články: RSS / Atom
Články Mozilla.cz: RSS
Komentáre: RSS / Atom
Fórum: Atom

Ako správne lokalizovať

Skôr, ako sa pustíte do prekladu nejakého zaujímavého rozšírenia, je dobré si tieto základné pravidlá, ktorých by ste sa mali držať. Ušetríte tým prácu nielen sebe, ale hlavne nám. Tieto záväzné odporúčania vznikli na základe stále sa opakujúcich chýb.

 • Dodržiavanie terminológie
  Každé rozšírenie, ktoré prekladáte, by malo dodržiavať terminológiu používanú v programoch, pre ktoré je rozšírenie určené. Ak sú teda v slovenskej verzii programu používané výrazy ako “karty, panely, používateľ” a pod., mali by ste túto terminológiu dodržiavať. Pomôckou môže byť aj náš terminologický slovník. Pozrite aj náš anglicko-slovenský slovník na serveri BabelZilla.
 • Nepoužívať cudzie výrazy
  Veľmi častou chybou bývajú výskyty výrazov typu “menu, level” a pod. Tieto výrazy nemajú so slovenčinou nič spoločné. Je nutné, aby sa používali slovenské ekvivalenty t.j. “ponuka, úroveň” a pod.
 • Nepoužívať české výrazy
  Úplne najčastejšou chybou je prekladanie rozšírení nie z originálu, ale z českého prekladu. V preklade sa potom často vyskytujú čechizmy a nespisovné slová prevzaté z češtiny. Nezakazujeme vám to, ale odporúčame prekladať z angličtiny a používať správne slovenské výrazy. Český preklad môže slúžiť ako pomôcka.

  Tu je tabuľka najčastejších chýb:
  nápoveda – pomocník
  storno – zrušiť
  zložka – priečinok
  tlačítko – tlačidlo
  užívateľ – používateľ
  obecné – všeobecné
  panel (tab) – karta
  spojenie – pripojenie
  atď.
 • Dodržiavať pravidlá slovenčiny a stavbu viet
  Preklad musí vždy spĺňať pravidlá slovenčiny. Mal by teda byť bez gramatických chýb a veta by mala dávať zmysel. Mnohí autori prekladajú “strojovo” a nad svojim prekladom nepremýšľajú. Výsledkom je, že preklad je nepresný a nedáva zmysel. Ak sa jedná o výraz, ktorý v preklade nedáva zmysel, je niekedy vhodné napísať ho vlastnými slovami.
 • Používateľovi sa nerozkazuje!
  Často sa v prekladoch stretávame s výrazmi “Zobraz, Klikni, Použi, Vyber” a pod. To je nesprávne, pretože používateľovi sa nerozkazuje. Správne má byť “Zobraziť, Použiť”, resp. “Vyberte, Kliknite na”…
 • Preklad je nutné otestovať
  Po dokončení lokalizácie nastupuje fáza testovania a hľadania chýb. Kontroluje sa správnosť zobrazenia znakov, či reťazce svojou dĺžkou nevhodne nerozširujú okno oproti originálu alebo či sa niektoré neprekrývajú. Samozrejmosťou je kontrola textu na preklepy a gramatické chyby.
 • Názov rozšírenia neprekladáme!
  Je množstvo rozšírení, ktoré obsahujú v lokalizačných reťazcoch aj názov samotného rozšírenia. Ten sa zobrazuje v rôznych situáciách ako hlavná ponuka, názvy rôznych okien, prípadne v popisných vetách vysvetľujúcich funkcie a činnosti daného rozšírenia. Je to názov rozšírenia, preto by nebolo správne prekladať ho. Týmto krokom by sme vlastne rozšírenie premenovali, čo by mohlo v krajnom prípade autora nahnevať a používateľa popliesť. Dávajte si na to pozor.

Niekoľko webových tipov pre prekladateľov:

Slovník správnych a nesprávnych výrazov v slovenčine:
http://www.culture.gov.sk/slovnik/ak.html

Krátky slovník slovenského jazyka:
http://kssj.juls.savba.sk/

Jazykový korektor slovenského jazyka:
http://www.forma.sk/spell.aspx

Elektronický lexikón slovenského jazyka:
http://www.slex.sk/

Slovenské fórum na BabelZille

Článok vychádza z pravidiel pre preklady uverejnených na serveri CZilla.